HRA – Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija

Rekrytointikonsultti Mona Sandström on suorittanut ensimmäisten joukossa uuden ”HRA – Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija” -tutkinnon. Tutkinnon on kehittänyt Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari.

Suomessa tehtiin rekrytoinnin historiaa 16. syyskuuta, kun ensimmäiset HRA- eli Hyväksytty rekrytoinnin asiantuntija -koulutuksen saaneet kandidaatit läpäisivät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kehittämän sertifiointitutkinnon. Kauppakamarin sertifioitu rekrytointikoulutus pyrkii parantamaan kaikkien rekrytoinnin ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaitoa ja suorituskykyä.

Koulutuskokonaisuus perustuu SFS:n ISO30405-tyyppiseen henkilöstöjohtamisen standardiin. Ensimmäinen HRA-koulutus alkoi pilottijaksolta, jonka osanottajista puolet jatkoi varsinaiseen sertifiointitutkintoon. Sen läpäisi 83 prosenttia osallistujista. Tulokset julkistettiin 15. lokakuuta.

Sertifikaatti todistaa vakioidusta rekrytointitaidosta

HRA-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa parhaiden rekrytointimenetelmien ja niihin liittyvien työkalujen ja tekniikoiden tuntemusta.

Samalla se pyrkii parantamaan alan imagoa. Se myös vakioi rekrytoinnin eettisiä periaatteita ja varmistaa osaamisen ajantasaisuuden niin prosessin kuin lainsäädännönkin osalta.

Koulutus ja hyväksytty tutkinto todistavat, että rekrytoija on sisäistänyt ja ymmärtänyt rekrytointikokonaisuuden ja sitoutunut noudattamaan alan eettisiä ohjeita ja periaatteita.

Työpaikkaa hakevan henkilön on koettava, että hän saa oikeaa tietoa ja tulee kuulluksi ja että häntä kohdellaan reilusti ja arvostavasti. Siksi hyvät vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa jokaisen rekrytoijan ammattitaitoa.

Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen rekrytointitoiminta tukee yrityksen nykyistä ja tulevaa strategiaa. Se tekee tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon, viestinnän ja markkinoinnin kanssa – ja kirkastaa osaltaan työnantajakuvaa. Työpaikan hakijat tunnistavat asianomaisen yrityskulttuurin jo ennen haastattelutilannetta, ja pitkäjänteisesti rakennettu, kilpailijoista erottuva imago voi houkutella puoleensa hyvinkin merkittäviä oman alansa osaajia.

Lisätietoja tutkinnosta: www.hra.fi