Arvot

Cimson Henkilöstöpalvelut on parempi henkilöstöpalveluyritys. Meille jokainen asiakas, jokainen työnhakija ja jokainen työntekijä ovat tärkeitä. Me teemme asiat huolella ja meille pienilläkin asioilla on merkitys. Parhaiten toimintaamme kuvaavat sanat ovat: asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja palvelun helppous. Yrityksemme arvot ohjaavat meidän jokapäivästä toimintaa. Ihmisten arvostus on yksi niistä. Uskomme arvojen vaikuttavan päivittäin siihen, millä asenteella, otteella ja tavoitteilla työtä tehdään.

1) Arvostus

Jokainen on arvokas ja hyvä jossain. Kohtelemme muita sen mukaisesti. Ihmisen arvo ei riipu työstä tai saavutuksista. Olemme rohkaiseva työyhteisö. Jokainen voi tuottaa ympäristöönsä hyvinvointia.

2) Hyöty

Teemme työtä, jotta yhä useampi menestyy työssä, työuran suunnittelussa ja yrittäjyydessä. Tavoitteemme on, että kaikki voittavat, niin palvelun hankkija kuin palvelun piirissä olevat osapuolet.

3) Vaikuttava palvelu

Hyvä palvelu on auttamista perille saakka. Hyvässä palvelussa on läsnä kunnioitus ja varmuus siitä, että tehdään, kuten on sovittu. Hyvä palvelu jättää aina jäljen ja sillä saadaan aikaan tuloksia.

4) Oikein tekeminen

Haluamme tehdä eettisesti oikeita ratkaisuja. Aina kaikki, mikä on luvallista ja laillista, ei ole oikein.