Materiaalipankki

Cimsonin Työllistä Taidolla -palveluun liittyviä ohjeita, lisämateriaaleja ja linkkejä. Yritys tai yrittäjä voi hankkia työtä rekrytoimalla, vuokraamalla työvoimaa tai sopimalla yhteistyöstä tai alihankinnasta toisen yrityksen kanssa. Tällä Cimsonin Työllistä taidolla -palvelun ohjesivulla on lisätietoa työn hankkimiseen liittyen.

Rekrytointi ja työnantajana toimiminen:
Hyvän rekrytoinnin muistilista
Hyvän rekrytoinnin muistilista (tulostettava pdf)
Työntekijän palkkaaminen (Suomi.fi)
Työnantajan velvollisuudet (Suomi.fi)
Työnantajan ABC (Suomen Yrittäjät)
Työelämän pelisäännöt (SAK, pdf-opas)

Vuokratyö:
TEM-Vuokratyöopas
Vuokratyö teknologiateollisuudessa
Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus
Työkyvyn tuki vuokratyössä
Henkilöstövuokrauksen yleiset sopimusehdot

Työehtosopimukset:
Työehtosopimukset (Finlex)

TE-toimiston palvelut:
Palvelut yrityksille
TE-yrityspalveluiden esite

Työsopimus:
Työsopimuslomake

Työsuojelu:
Työsuojeluhallinnon laajat verkkosivut
Työturvallisuuskeskus
Perehdyttämisen tarkistuslista (pdf)
Esimiesten perhdyttäminen – keskeinen lainsäädäntö tutuksi (pdf)

Keskeinen lainsäädäntö (Finlex):
Työsopimuslaki
Työaikalaki
Vuosilomalaki
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YT-laki)
Laki nuorista työntekijöistä

Palkkalaskurit ja sivukulut:
Suomen Yrittäjien palkkalaskuri
Työnantajan sivukulut
Tärkeitä lukuja 2019
Yritys työnantajana (vero.fi)
Verohallinnon palkka.fi-palvelu on maksuton palkanlaskentaohjelma
Palkka.fi-palkkalaskuri
Palkka.fi-ohjevideot

Viranomaisasiointi:
Suomi.fi

Amisreformi, Koulutussopimukset, Oppisopimukset:
Uusi ammatillinen koulutus
Koulutussopimus
Oppisopimus
Työpaikkaohjaaja

Koronavirustilanteeseen liittyviä ohjeita yrityksille:
TEM: toimintaohjeita yrityksille, yritystuet
Business Tampereen ohjekalvot pienyrityksille ja yksinyrittäjille
Business Tampereen yksinyrittäjän tukimuodot -webinaarin tallenne
Business Finlandin yritystuet
Finnveran sivu

Cimson-verkkovalmennusalusta YrittäjäRedi sisältää Työllistä Taidolla -lisämateriaalit palvelun tilanneiden käyttöön:
YrittäjäRedi ja lisämateriaalit (salasanasuojattu)


På Svenska:
Suomi.fi
Anställning av arbetstagare (Suomi.fi)
Arbetsgivarens skyldigheter (Suomi.fi)
Foretagarens & Arbetsgivarens abc
Viktiga tal 2019
Arbetslivets spelregler (SAK, pdf-guide)
Arbetsavtalslag
Arbetstidslag
Semesterlag
Lag om samarbete inom företag
Lag om unga arbetstagare
Allmänt bindande kollektivavtal
Arbetarskyddsförvaltningen
Arbetarskyddscentralen
Företag som arbetsgivare (vero.fi)
Palkka.fi är ett avgiftsfritt löneberäkningsprogram (välja: på svenska)
Löneräknare (palkka.fi)
Allmänna avtalsvillkor för uthyrning av personal
TE-tjänster
Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Extra material (lösenordsskyddad)


In English:
Suomi.fi
Recruiting an employee (Suomi.fi)
Employer’s responsibilities (Suomi.fi)
Fair play at work (SAK, pdf-guide)
Employment Contracts Act
Annual Holidays Act
Occupational Safety and Health Administration
Work Orientation Cheklist (pdf)
The Centre for Occupational Safety
Being an employer (Tax Administration)
General terms and conditions for temporary agency work
TE-services (Public employment and business services)
Coronavirus: Guidance for businesses

Additional material (password protected)


Takaisin Cimsonin Työllistä taidolla pääsivulle

Materiaalipankki Yrittäjä Työllistä taidolla Cimson Henkilöstöpalvelut