Materiaalipankki

Cimsonin Työllistä Taidolla -palveluun liittyviä ohjeita, lisämateriaaleja ja linkkejä. Yritys tai yrittäjä voi hankkia työtä rekrytoimalla, vuokraamalla työvoimaa tai sopimalla yhteistyöstä tai alihankinnasta toisen yrityksen kanssa. Tällä Cimsonin Työllistä taidolla -palvelun ohjesivulla on lisätietoa työn hankkimiseen liittyen.

Rekrytointi:
Hyvän rekrytoinnin muistilista
Hyvän rekrytoinnin muistilista (tulostettava pdf)
Työntekijän palkkaaminen (Suomi.fi)
Työnantajan velvollisuudet (Suomi.fi)

Vuokratyö:
TEM-Vuokratyöopas
Vuokratyö teknologiateollisuudessa
Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus
Työkyvyn tuki vuokratyössä
Henkilöstövuokrauksen yleiset sopimusehdot

Työehtosopimukset:
Työehtosopimukset (Finlex)

TE-toimiston palvelut:
Palvelut yrityksille
TE-yrityspalveluiden esite

Työsopimus:
Työsopimuslomake

Työsuojelu:
Työsuojeluhallinnon laajat verkkosivut

Keskeinen lainsäädäntö (Finlex):
Työsopimuslaki
Työaikalaki
Vuosilomalaki
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YT-laki)
Laki nuorista työntekijöistä

Palkkalaskurit ja sivukulut:
Suomen Yrittäjien palkkalaskuri
Työnantajan sivukulut

Viranomaisasiointi:
Suomi.fi

Cimson-verkkovalmennusalusta YrittäjäRedi sisältää Työllistä Taidolla -lisämateriaalit palvelun tilanneiden käyttöön:
YrittäjäRedi ja lisämateriaalit (salasanasuojattu)


På Svenska:
Suomi.fi
Anställning av arbetstagare (Suomi.fi)
Arbetsgivarens skyldigheter (Suomi.fi)
Arbetsavtalslag
Arbetstidslag
Semesterlag
Lag om samarbete inom företag
Lag om unga arbetstagare
Allmänt bindande kollektivavtal
Arbetarskyddsförvaltningen
Allmänna avtalsvillkor för uthyrning av personal
TE-tjänster


In English:
Suomi.fi
Recruiting an employee (Suomi.fi)
Employer’s responsibilities (Suomi.fi)
Employment Contracts Act
Annual Holidays Act
Occupational Safety and Health Administration
General terms and conditions for temporary agency work
TE-services


Takaisin Cimsonin Työllistä taidolla pääsivulle