Materiaalipankki

Cimsonin Työllistä Taidolla -palveluun liittyviä ohjeita, lisämateriaaleja ja linkkejä.

Rekrytointi ja työnantajana toimiminen:
Hyvän rekrytoinnin muistilista, HPL (tulostettava pdf)
Työntekijän palkkaaminen (Suomi.fi)
Työnantajan velvollisuudet (Suomi.fi)
Työnantajan ABC (Suomen Yrittäjät)
Työntekijän löytäminen ulkomailta (työmarkkinatori)

Vuokratyö:
TEM-Vuokratyöopas
Vuokratyö teknologiateollisuudessa
Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus
Henkilöstövuokrauksen yleiset sopimusehdot

Työehtosopimukset:
Työehtosopimukset (Finlex)

TE-toimiston palvelut:
Palvelut yrityksille

Työsopimus:
Työsopimuslomake

Työsuojelu:
Työsuojeluhallinnon laajat verkkosivut
Työturvallisuuskeskus
Perehdyttäminen ja työnopastus (TTK)
Perehdyttämisen tarkastuslista
Työterveyslaitos

Keskeinen lainsäädäntö (Finlex):
Työsopimuslaki
Työaikalaki
Vuosilomalaki
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YT-laki)
Laki nuorista työntekijöistä

Palkkalaskurit ja sivukulut:
Työnantajan sivukulut
Tärkeitä lukuja 2022
Yritys työnantajana (vero.fi)
Verohallinnon palkka.fi-palvelu on maksuton palkanlaskentaohjelma
Palkka.fi-palkkalaskuri

Viranomaisasiointi:
Suomi.fi
Työntekijän oleskelulupahakemus (TTOL)

Koulutussopimukset, Oppisopimukset:
Työelämässä oppiminen

Kela:
Kelan työnantajaoppaat

YrittäjäRedi sisältää Työllistä Taidolla -lisämateriaalit palvelun tilanneiden käyttöön:
Lisämateriaalit (salasanasuojattu)


På Svenska:
Suomi.fi
Anställning av arbetstagare (Suomi.fi)
Arbetsgivarens skyldigheter (Suomi.fi)
Viktiga tal 2022
Arbetsavtalslag
Arbetstidslag
Semesterlag
Lag om samarbete inom företag
Lag om unga arbetstagare
Allmänt bindande kollektivavtal
Arbetarskyddsförvaltningen
Arbetarskyddscentralen
Företag som arbetsgivare (vero.fi)
Palkka.fi är ett avgiftsfritt löneberäkningsprogram (välja: på svenska)
Löneräknare (palkka.fi)
Allmänna avtalsvillkor för uthyrning av personal
TE-tjänster
Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet
Arbetshälsoinstitutet
FPA: Guider för arbetsgivare
Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Extra material (lösenordsskyddad)


In English:
Suomi.fi
Recruiting an employee (Suomi.fi)
Employer’s responsibilities (Suomi.fi)
Fair play at work 2022 (SAK, pdf-guide)
Employment Contracts Act
Annual Holidays Act
Occupational Safety and Health Administration
Lean Safety Workbook (TTK, pdf)
The Centre for Occupational Safety
Being an employer (Tax Administration)
General terms and conditions for temporary agency work
TE-services (Public employment and business services)
Coronavirus: Guidance for businesses
The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Residence permit application for an employed person (TTOL)

Additional material (password protected)


Takaisin Cimsonin Työllistä taidolla pääsivulle