Mitä on vuokratyö?

Henkilöstövuokraus eli vuokratyö on nykyaikainen, joustava ja kasvava työn tekemisen muoto. Työnantajanasi toimii henkilöstöpalveluyritys. Itse työ tehdään asiakaan toimitiloissa ja välineillä. Vuokratyössä asiakasyritystä kutsutaan käyttäjäyritykseksi.

Cimson Henkilöstöpalvelut on hyvä ja luotettava työnantaja ja pitää vuokratyöntekijöistään hyvää huolta. Lue lisää yrityksestämme.

Vuokratyössä saat palkan, joka on vähintään työehtosopimuksen mukainen kaikkine lisineen. Henkilöstöpalveluyritys maksaa palkan säännöllisesti ja sovittuina palkanmaksupäivinä. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Lisäksi sinulle kuuluu työterveyshuolto ja oikeus perhevapaisiin. Ansaitset vuosilomaa tekemästäsi työstä ja sinulle kertyy eläkettä. Työsuhteeseesi liittyvissä asioissa voit aina olla yhteydessä rekrytointikonsulttiimme.

Käyttäjäyrityksen vastuulla on arki työpaikalla. Käyttäjäyritys vastaa muun muassa perehdytyksestä, työnjohdosta, työn tekemisen valvonnasta ja ohjauksesta sekä työturvallisuudesta työpaikalla.

Cimson Henkilöstöpalvelut Crazy Town Rautatienkatu 21 Tampere

Henkilöstöpalveluyritykset työnantajina

1. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusten määräyksiä sekä työtekijöidensä kanssa tehtyjä työsopimuksia. Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisena.
2. Henkilöstöpalveluyritykset vastaavat työnantajana ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
3. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat oman liittonsa tekemiä työehtosopimuksia. Ellei henkilöstöpalvelualalla ole omaa soveltuvaa työehtosopimusta, noudatetaan käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Noudatettava työehtosopimus mainitaan työsopimuksessa tai siitä ilmoitetaan työntekijälle.
4. Palkat ja työehdot määräytyvät vähintään sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat palkka ja muut edut ovat kilpailukykyiset. Työntekijän palkan maksaminen ei saa riippua siitä, maksaako käyttäjäyritys henkilöstövuokrausta koskevan laskun.
5. Henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät vain sellaisia työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Yritykset noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
6. Henkilöstöpalveluyritykset toimivat omalta osaltaan ja yhteistyössä käyttäjäyritysten kanssa henkilöstönsä työterveyden ja työturvallisuuden riskien vähentämiseksi vähintään siten, kuin työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevat normit edellyttävät.
7. Henkilöstöpalveluyritykset huolehtivat työnantajina henkilöstöstään ja antavat heille riittävän perehdytyksen tehtäviensä hoitamiseen. Perehdytyksen varsinaisiin työtehtäviin antaa käyttäjäyritys.

Cimson Henkilöstöpalvelut Oy on Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsen ja noudattaa alan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita. Voit lukea periaatteet täältä.

Työnhakijalle